Hotline: 0936.042.333 - Email: sale3@dulichanhsaomoi.com
Điểm khởi hành
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về
Số lượng
Người lớn
( >12 tuổi)
Số lượng
Trẻ em
(2 - 12 tuổi)
Số lượng
Em bé
( < 2 tuổi)

Điều lệ vận chuyển của Vietjet Air

1. Định nghĩa

1.1 Trong điều lệ vận chuyển, các thuật ngữ sau đây có ý nghĩa như sau:
-    “Chúng tôi” là Công ty cổ phần hàng không Vietjet.
-    “Hành lý” có nghĩa là tài sản cá nhân của hành khách mang theo trong suốt hành trình. Trừ khi có quy định khác, hành lý bao gồm cả hành lý ký gửi và hành lý xách tay.
-    Thẻ hành lý có nghĩa là chứng từ mà chúng tôi cấp cho hành khách để nhận dạng Hành lý ký gửi.
-    “Hành lý ký gửi” có nghĩa là Hành lý được chuyên chở trên tàu bay của chúng tôi, được cấp Thẻ hành lý và do chúng tôi bảo quản trong quá trình vận chuyển; Hành lý ký gửi còn được gọi là “Hành lý đã đăng ký”
-    “Hành lý xách tay” có nghĩa là hành lý được hành khách mang theo người lên tàu bay và do khách hàng quản lý trong quá trình vận chuyển.
-    “Điều kiện vận chuyển” là các yêu cầu, nội dung được chúng tôi thông báo tới hành khách liên quan đến dịch vụ vận chuyển, bao gồm các thông tin được thể hiện trên vé và/hoặc trên website và/hoặc trong điều lệ vận chuyển đã được phê duyệt và/hoặc các hình thức công bố khác.
-    Hợp đồng vận chuyển: là các thỏa thuận của Hãng vận chuyển và hành khách trong việc cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của Hành khách được thể hiện bằng vé hoặc hình thức khác có giá trị tương đương với vé.
-    “Thiệt hại” là các tổn thất về người như thương tích, tử vong và/hoặc các tổn thất một phần, toàn bộ đối với hàng hóa hoặc hành lý và/hoặc bất kỳ tổn thất nào khác phát sinh/liên quan đến dịch vụ vận chuyển hoặc các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp.
-    “Vé điện tử” có nghĩa là xác nhận hành trình được chúng tôi hoặc đại diện ủy quyền của chúng tôi gửi qua hệ thống thư điện tử đã được đăng ký khi đặt vé.
-    “Vé” có nghĩa là xác nhận hành trình do chúng tôi hoặc đại diện ủy quyền của chúng tôi ủy quyền phát hành bằng các hình thức vé giấy và/hoặc vé điện tử trong đó thường kèm theo các điều kiện vận chuyển và thông báo liên quan đến chuyến bay của hành khách.
-    “Xác nhận hành trình” có nghĩa là tài liệu do chúng tôi cung cấp cho hành khách mua vé, trong đó chứa đựng Tên hành khách, mã đặt chỗ, thông tin chuyến bay và các thông báo khác cho hành trình. Hành khách phải luôn giữ tài liệu này bên mình trong suốt hành trình.
-    “Hành khách” hoặc “Quý khách” có nghĩa là bất kỳ người nào, ngoại trừ các thành viên tổ bay, được phép hoặc sẽ được chúng tôi chấp nhận vận chuyển trên tàu bay.
-    “Chặng” có nghĩa là chuyến bay từ sân bay của điểm xuất phát đến sân bay của điểm đến.
-    “Điều lệ vận chuyển” có nghĩa là bộ phận cấu thành của hợp đồng vận chuyển hàng không, quy định các điều kiện của người vận chuyển đối với việc vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu phẩm, bưu kiện, thư bằng đường hàng không.
-    “Trang web” nghĩa là  trang web www.Vietjetair.com của chúng tôi.

1.2 Tiêu đề của các điều khoản trong Điều lệ vận chuyển này chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc tham khảo mà  không có giá trị diễn giải nội dung.

2.  Áp dụng
2.1 Điều lệ vận chuyển này áp dụng cho mọi dịch vụ vận chuyển do chúng tôi cung cấp được ghi trong vé.
2.2 Nếu pháp luật không có quy định khác thì Điều lệ vận chuyển được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có khác biệt giữa điều lệ vận chuyển và điều kiện hợp đồng hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác.
2.3 Ngôn ngữ sử dụng trong Điều lệ vận chuyển là Tiếng Việt và có thể được dịch ra thêm nhiều thứ tiếng khác, tuy nhiên Tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng để giải thích các quy định cụ thể.

3.  Vé/Xác nhận hành trình
3.1 Vé hoặc Xác nhận hành trình là bằng chứng xác nhận hợp đồng vận chuyển giữa hành khách và chúng tôi. Vé, Điều lệ vận chuyển cùng các điều kiện hợp đồng là bộ phận của hợp đồng vận chuyển giữa hành khách và chúng tôi.
3.2 Vé chỉ có giá trị đối với hành khách có tên và chuyến bay được ghi rõ trong vé.
3.3 Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho hàng khách có tên trên vé. Hành khách phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ khi làm thủ tục chuyến bay.
3.4 Vé chỉ có thể được chuyển nhượng theo  quy định của Điều lệ vận chuyển, điều kiện hợp đồng và Biểu phí ban hành trong từng thời kỳ.
 
4. Giá vé/Cước vận chuyển
Cước vận chuyển được chúng tôi công bố vào thời điểm mua vé và  không bao gồm phí hành chính, phí phục vụ và các loại phí khác nếu không có các quy định khác của chúng tôi vào từng thời điểm. Cước vận chuyển chỉ bao gồm chi phí vận chuyển từ sân bay khởi hành đến sân bay đến. Cước vận chuyển không bao gồm các dịch vụ mặt đất trong sân bay hoặc từ sân bay đến thành phố, nếu chúng tôi không có thông báo hoặc quy định khác. Chúng tôi chỉ vận chuyển đơn chặng và không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về việc nối chuyến, kể cả trường hợp Quý khách nhỡ chuyến bay tiếp theo.

4.1 Phí phục vụ cho  em bé từ 14 ngày tuổi trở lên đến dưới 2 tuổi (tính theo ngày khởi hành) được công bố trên hệ thống của chúng tôi quy định cụ thể trong Biểu phí hoặc trên hệ thống đặt chỗ bán vé của chúng tôi. Em bé phải ngồi trong lòng người lớn đi kèm. Một người lớn chỉ có thể đưa một  em bé đi kèm. Xe đẩy trẻ em không được phép mang lên tàu bay.

4.2 Cước vận chuyển không bao gồm bất kỳ khoản thuế, phí hoặc lệ phí nào liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng không của bất kỳ cơ quan nhà nước sân bay hay bên thứ ba nào khác. Hành khách sẽ phải thanh toán mọi khoản thuế, phí hoặc lệ phí như vậy. Các khoản thuế, phí và lệ phí sẽ được thông báo cụ thể cho Quý khách vào thời điểm mua vé hoặc thay đổi hành trình.
Bất kỳ các loại thuế, phí hoặc lệ phí nào về vận tải hàng không được quy định bởi Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền khác hoặc bởi cơ quan điều hành sân bay mà có liên quan đến việc Quý khách sử dụng các dịch vụ hoặc cơ sở vật chất sẽ được cộng vào giá vé, phí hành chính và lệ phí của chúng tôi sẽ do Quý khách thanh toán, trừ khi có quy định khác. Các loại thuế, phí và lệ phí áp dụng đối với việc vận chuyển bằng đường hàng không có thể thay đổi vào từng thời điểm và có thể được áp dụng sau khi việc mua vé của Quý khách đã được xác nhận. Tuy nhiên, Quý khách vẫn phải chịu mức thuế, phí và lệ phí thay đổi đó vào thời điểm mức thuế, phí và lệ phí đó có hiệu lực trước khi chuyến bay khởi hành. Biểu phí công bố của chúng tôi quy định chi tiết về mức phí của từng loại thuế, lệ phí và phí bảo hiểm.

4.3 Cước vận chuyển và lệ phí được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ quy định trong Biểu phí do chúng tôi công bố, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có quyết định khác từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
 
5. Đặt chỗ
5.1 Xác nhận đặt chỗ: việc đặt chỗ sẽ được xác nhận sau khi hoàn thành thao tác đặt chỗ trên hệ thống thông qua trang web hoặc đại lý hoặc tổng đài, khách hàng sẽ được cấp mã số đặt chỗ.

5.2
    Xác nhận chỗ: xác nhận chỗ sẽ được thực hiện sau khi người mua vé hoàn thành việc thanh toán trên hệ thống, khách hàng sẽ được cấp mã số tương ứng với chỗ đã được mua.

5.3
    Thay đổi hành trình: bao gồm thay đổi tên hành khách, chuyến bay, chặng bay và thời gian khởi hành, được quy định như sau:

5.3.
1  Điều kiện chung:
-    Nếu cước vận chuyển mới thấp hơn cước vận chuyển đã được thanh toán, khoản chênh lệch sẽ không được hoàn lại cho Hành khách.
-    Nếu cước vận chuyển mới cao hơn cước vận chuyển đã được thanh toán, hành khách phải thanh toán khoản chênh lệch cước vận chuyển trước khi thực hiện hành trình.
-    Việc thay đổi chỉ được hoàn thành sau khi thanh toán phí thay đổi và phí chênh lệch (nếu có) theo Biểu phí của chúng tôi công bố từng thời kỳ và chúng tôi sẽ cập nhật thông tin thay đổi vào vé của hành khách.

5.3.2    Điều kiện cụ thể cho từng hạng vé:5.4    Vé phải được thanh toán đầy đủ trước khi chúng tôi xác nhận đặt chỗ. Trong bất kỳ trường hợp nào mà giá trị vé không được thanh toán đầy đủ thì chúng tôi có quyền hủy đặt chỗ trước thời gian khởi hành hoặc không cho phép hành khách lên tàu bay.

5.5 Thông tin cá nhân: Quý khách chấp nhận rằng thông tin cá nhân của Quý khách được chuyển cho chúng tôi vì mục đích thực hiện đặt chỗ, mua vé, mua các dịch vụ liên quan, phát triển hoặc cung cấp dịch vụ, hỗ trợ các thủ tục xuất nhập cảnh và cung cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hành trình của Quý khách. Vì các mục đích nêu trên, Quý khách đồng ý cho phép chúng tôi lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân và chuyển tải các thông tin đó tới các trụ sở, văn phòng của chúng tôi, các đại diện ủy quyền phát hành vé, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ liên quan khác.

5.6 Chỗ ngồi: Chúng tôi không đảm bảo bất kỳ chỗ ngồi xác định nào trên tàu bay. Hành khách sẽ được sắp chỗ khi làm thủ tục chuyến bay, tuy nhiên chúng tôi có quyền thay đổi chỗ ngồi của Quý khách bất kỳ lúc nào, ngay cả khi Quý khách đã lên tàu bay. Việc thay đổi này có thể là bắt buộc vì các nguyên nhân khai thác, an toàn, quy định của nhà chức trách, sức khỏe của Quý khách hoặc vì lý do an ninh.

5.7 Chọn trước chỗ ngồi: vào thời điểm đặt vé hoặc ít nhất 4 giờ trước giờ khởi hành, Quý khách có thể chọn trước chỗ ngồi trên cơ sở thanh toán một khoản phí chọn chỗ. Phí chọn chỗ được công bố cụ thể trong biểu phí của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo chỗ ngồi Quý khách đã chọn, tuy nhiên, vì các lý do khai thác, an toàn hoặc an ninh, chúng tôi vẫn có quyền sắp xếp lại chỗ ngồi của Quý khách, ngay cả khi quý khách đã lên tàu bay. Trong trường hợp lịch bay của chúng tôi thay đổi, hủy chuyến, chậm chuyến hoặc dồn chuyến, sau khi Quý khách đã chọn trước chỗ ngồi thành công, chúng tôi được quyền lựa chọn một trong các giải pháp sau:
a.    Sắp xếp Quý khách ngồi đúng chỗ ngồi đã chọn trên chuyến bay kế tiếp;
b.    Sắp xếp Quý khách vào chỗ ngồi tương đương trên chuyến bay kế tiếp; hoặc
c.    Sắp xếp Quý khách vào bất kỳ chỗ nào còn trống trên chuyến bay kế tiếp  và không hoàn lại tiền phí chọn chỗ của Quý khách.

5.8
Dịch vụ trên tàu bay: Các sản phẩm và dịch vụ trên tàu bay, bao gồm cả các dịch vụ giải trí và suất ăn, không được hoàn trả hoặc chuyển nhượng sau khi Quý khách đã mua. Quý khách cũng không thể yêu cầu thay đổi bất kỳ dịch vụ nào đã mua như vậy trong vòng 2 ngày trước ngày khởi hành dự kiến.
Chúng tôi được quyền chỉnh sửa, thay đổi giá bán hoặc thay thế bất cứ sản phẩm nào của các dịch vụ trên tàu bay mà không cần thông báo trước. Thẻ lên tàu bay là bằng chứng cho việc Quý khách đã thanh toán các dịch vụ trên tàu bay. Quý khách phải trình thẻ lên tàu bay cho phi hành đoàn để được nhận các dịch vụ trên tàu bay Quý khách đã đặt trước.
 
6. Làm thủ tục chuyến bay
6.1 Các quầy làm thủ tục của chúng tôi được mở 2 giờ trước giờ khởi hành dự kiến và sẽ đóng quầy 30 phút (đối với chuyến bay quốc nội) và 45 phút (đối với chuyến bay quốc tế) trước giờ khởi hành dự kiến. Thời hạn làm thủ tục có thể khác nhau tùy thuộc vào sân bay và chuyến bay cụ thể và sẽ được cung cấp cho Quý khách khi mua vé. Trong mọi trường hợp, Quý khách phải hoàn tất việc làm thủ tục chuyến bay trong thời gian các quầy làm thủ tục của chúng tôi mở cửa. Chúng tôi có quyền từ chối làm thủ tục chuyến bay cho Quý khách mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, nếu:
a.    Quý khách yêu cầu làm thủ tục sau khi quầy làm thủ tục của chúng tôi đóng cửa.
b.    Quý khách không có giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc không chứng minh được nhận dạng bản thân cho nhân viên của chúng tôi;
c.    Quý khách không có đủ giấy tờ hợp lệ, giấy phép hoặc thị thực cần thiết để đến một địa điểm hoặc quốc gia nhất định;
d.    Quý khách không thanh toán đủ cước vận chuyển hoặc bất kỳ loại lệ phí hoặc phí nào phải thanh toán cho chúng tôi;
e.    Quý khách có hành vi bạo lực đối với nhân viên của chúng tôi hoặc gây rối tại quầy làm thủ tục hoặc có bất kỳ hành vi hoặc lời nói nào xúc phạm nhân viên của chúng tôi;
f.    Chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác cấm Quý khách đi trên chuyến hay hoặc không cho phép làm thủ tục hoặc lên máy bay;
g.    Theo nhận định của chúng tôi, Quý khách không phù hợp để khởi hành vì say rượu hoặc thể trạng yếu một cách rõ rệt;
h.    Theo nhận định của chúng tôi, Quý khách không đủ sức khỏe để khởi hành hoặc điều kiện sức khỏe của Quý khách có thể đe dọa hoặc gây nguy hiểm đến sức khỏe của các hành khách khác.

6.2 Tự làm thủ tục: Tùy điều kiện thực tế, chúng tôi có thể cung cấp tiện ích tự làm thủ tục chuyến bay. Các điều kiện cụ thể và hướng dẫn tiện ích này được chúng tôi công bố trên website của chúng tôi và có thể thay đổi theo từng thời kỳ mà không cần phải thông báo trước.

6.3
Trong trường hợp không có chỗ ngồi cho Quý khách là hệ quả của việc đặt chỗ quá tải, Quý khách được quyền lựa chọn:
a.    Cho phép chúng tôi vận chuyển Quý khách trên chuyến bay gần nhất còn chỗ theo lịch bay của chúng tôi mà không thu thêm phí, và nếu cần thiết, có thể gia hạn đặt chỗ của Quý khách; hoặc
b.    Chọn ngày bay khác, bảo lưu giá trị cước vận chuyển của Quý khách trong hệ thống của chúng tôi để Quý khách đi lại sau này với điều kiện Quý khách phải đặt chỗ lại trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm thực hiện quyền lựa chọn này.

6.4
Lên tàu bay: Quý khách phải có mặt tại cổng lên tàu bay ít nhất 30 (ba mươi) phút trước giờ khởi hành dự kiến.

6.5
Vắng mặt: Nếu Quý khách không làm thủ tục đúng giờ, hoặc không lên tàu bay trước khi máy bay khởi hành, cước vận chuyển Quý khách đã thanh toán sẽ không được hoàn trả cho Quý khách vì bất kỳ lý do gì.

6.6
Tuân thủ quy định: Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm tuân thủ luật, quy định, lệnh, yêu cầu và đòi hỏi của các nước nơi xuất phát, bay đến hoặc bay qua và Điều lệ vận chuyển của chúng tôi, mọi thông báo và chỉ dẫn của chúng tôi liên quan đến các điểm nêu trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Quý khách liên quan đến việc xin các giấy tờ cần thiết hoặc tuân thủ luật, quy định, lệnh, yêu cầu, thông báo, đòi hỏi hoặc chỉ dẫn đó, bất kể được đưa ra bằng lời hay bằng văn bản hoặc bằng cách khác, hoặc các hậu quả gây ra cho Quý khách vì lý do không xin được các giấy tờ đó hoặc không tuân thủ luật, quy định, lệnh, yêu cầu, thông báo, đòi hỏi hoặc hướng dẫn đó.

6.7
Giấy tờ tùy thân: Quý khách có trách nhiệm xin và phải có và sẵn sàng xuất trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tất cả các giấy tờ xuất nhập cảnh, sức khỏe và các giấy tờ khác theo yêu cầu của luật, quy định, lệnh, yêu cầu hoặc đòi hỏi của các nước nơi xuất phát, bay đến hoặc bay qua. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối vận chuyển, nếu Quý khách không tuân thủ, hoặc giấy tờ đi lại của Quý khách không đáp ứng luật, quy định, lệnh, yêu cầu hoặc đòi hỏi áp dụng.

6.8 Từ chối nhập cảnh: Quý khách phải thanh toán cho chúng tôi cước vận chuyển và/hoặc tiền phạt áp dụng bất cứ khi nào chúng tôi, theo lệnh của bất kỳ Chính phủ hoặc cơ quan xuất nhập cảnh nào, được yêu cầu đưa Quý khách trở về điểm xuất phát hoặc một địa điểm khác, vì Quý khách không được nhập cảnh một quốc gia, bất kể là điểm quá cảnh hoặc là điểm đến. Trong hoàn cảnh đó, chúng tôi sẽ không hoàn trả cước vận chuyển cho Quý khách.

6.9
Tiền phạt, chi phí giam giữ: Nếu chúng tôi bị buộc phải thanh toán hoặc đặt cọc bất kỳ khoản phạt hoặc tiền phạt hoặc phải chịu bất kỳ chi phí nào do Quý khách không tuân thủ luật, quy định, lệnh, yêu cầu hoặc các đòi hỏi đi lại khác của các quốc gia nơi xuất phát, nơi đến hoặc quá cảnh hoặc do Quý khách không có các giấy tờ cần thiết, Quý khách sẽ phải hoàn lại cho chúng tôi mọi khoản tiền đã thanh toán như vậy, hoặc các chi phí đã phải chịu hoặc sẽ phải chịu như vậy. Chúng tôi có thể áp dụng bù trừ các khoản thanh toán và chi phí đó với giá trị của bất kỳ chuyến đi nào mà Quý khách chưa sử dụng, hoặc bất kỳ khoản tiền nào mà chúng tôi phải trả cho Quý khách.

6.10
Kiểm tra an ninh: Quý khách phải chấp thuận mọi biện pháp kiểm tra an ninh hoặc kiểm tra sức khỏe của nhà chức trách, nhân viên sân bay hoặc của chúng tôi.
 
7. Từ chối và hạn chế vận chuyển
7.1 Từ chối vận chuyển: Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển Quý khách hoặc hành lý của Quý khách vì lý do an toàn hoặc nếu, trên cơ sở xem xét hợp lý, chúng tôi xác định rằng:
a.    Hành động như vậy là cần thiết vì lý do an toàn và an ninh;
b.    Hành động như vậy là cần thiết cho việc tuân thủ luật, quy định hoặc lệnh của bất kỳ quốc gia nào là nơi bay đi, bay đến, quá cảnh hoặc bay qua;
c.    Hành vi, vị thế, tuổi tác hoặc trạng thái tinh thần của Quý khách hoặc tình trạng hành lý của Quý khách:
(i)    Có thể tạo sợ hãi hoặc gây tổn hại cho hành khách khác hoặc phi hành đoàn; hoặc
(ii) Có thể gây ra nguy hiểm hoặc rủi ro cho bản thân Quý khách, người khác hoặc tài sản khác; hoặc
(iii) Đòi hỏi cần có sự hỗ trợ đặc biệt.
d.    Quý khách đã từng có hành vi xấu trên chuyến bay trước và hành vi đó có thể sẽ lặp lại;
e.    Quý khách không tuân thủ, hoặc có thể sẽ không tuân thủ các hướng dẫn của chúng tôi;
f.    Quý khách từ chối việc kiểm tra an ninh;
g.    Cước vận chuyển hoặc các khoản lệ phí hoặc thuế phải trả vẫn chưa được thanh toán;
h.    Có gian lận trong việc thanh toán của Quý khách;
i.    Quý khách không có giấy tờ thông hành hợp lệ;
j.    Việc đặt chỗ của Quý khách đã được thực hiện thông qua gian lận hoặc bất hợp pháp hoặc do một người không được chúng tôi cho phép;
k.    Thẻ tín dụng mà Quý khách thanh toán được thông báo là bị mất, bị đánh cắp hoặc gian lận;
l.    Xác nhận hành trình hoặc vé điện tử của Quý khách là giả mạo hoặc do hành vi gian lận mà có;
m.    Xác nhận hành trình bị sửa đổi hoặc bị thêm bớt mà không có sự chấp thuận của chúng tôi hoặc đại lý ủy quyền của chúng tôi (trong trường hợp này chúng tôi được quyền thu lại các giấy tờ trên); và/ hoặc
n.    Người làm thủ tục đăng ký chuyến bay hoặc lên tàu bay không chứng minh được mình là người có tên trong xác nhận hành trình (chúng tôi được quyền thu giữ xác nhận hành trình trong trường hợp này).
o.    Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7.2
Trẻ em: Trẻ em dưới 14 tuổi sẽ không được vận chuyển nếu như không có người từ 18 tuổi trở lên đi cùng.

7.3
Hành khách bị hạn chế khả năng di chuyển/Hỗ trợ đặc biệt: vì lý do an toàn, chúng tôi chỉ có thể chuyên chở trên một chuyến bay tối đa 5 hành khách bị hạn chế khả năng di chuyển và yêu cầu dịch vụ xe lăn trong sân bay (Ramp). Trong các trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu hành khách đó phải có người đi kèm. Tùy thuộc vào điều kiện phục vụ của các sân bay, chúng tôi có thể phải từ chối vận chuyển nếu Quý khách không thể tự lên xuống cầu thang máy bay hoặc với sự trợ giúp của người đi kèm.
Hành khách có yêu cầu hỗ trợ đặc biệt hoặc hành khách bị bệnh, bao gồm những người cần sử dụng xe nâng lên máy bay, thiết bị theo dõi hoặc trợ giúp y tế trên máy bay, cần phải thông báo cho chúng tôi ít nhất 48 giờ trước giờ khởi hành dự kiến để chúng tôi sắp xếp trước loại thiết bị hỗ trợ đặc biệt theo yêu cầu và hành khách có thể phải trả một khoản phí theo quy định của đơn vị cung cấp thiết bị, nếu các thiết bị này có tính phí và được cung cấp bởi bên thứ ba. Việc không thông báo cho chúng tôi sẽ có hệ quả là không có thiết bị khi Quý khách đến sân bay và Quý khách sẽ bị từ chối vận chuyển.
 Chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách phải có người đi cùng, nếu có cơ sở hợp lý để cho rằng:
a.    Điều này cần thiết vì lý do an toàn;
b.    Quý khách không thể tự rời khỏi tàu bay; hoặc
c.    Quý khách không thể hiểu được các hướng dẫn về an toàn.

7.4
Phụ nữ có thai: Hành khách có thai phải thông báo việc có thai cho chúng tôi tại thời điểm mua vé và tại quầy làm thủ tục đăng ký chuyến bay. Việc vận chuyển phụ nữ có thai phụ thuộc các điều kiện sau:
a.    Phụ nữ có thai đến 27 tuần phải ký bản miễn trừ trách nhiệm tại thời điểm làm thủ tục đăng ký chuyến bay để miễn cho Vietjet Air bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh sau đó.
b.    Phụ nữ có thai từ 28 đến 32 tuần:
i.    Phải xuất trình giấy xác nhận của bác sỹ; Giấy xác nhận của bác sỹ cần xác nhận số tuần có thai và hành khách đủ sức khỏe để thực hiện chuyến bay; giấy xác nhận phải được phát hành trong vòng 07 (bảy) ngày tính từ ngày khởi hành của chuyến bay đi hoặc ngày khởi hành của chuyến bay về dự kiến tùy từng trường hợp; và
ii.    Phải ký bản miễn trừ trách nhiệm tại thời điểm làm thủ tục đăng ký bay để miễn cho Vietjet bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh sau đó.
c.    Phụ nữ mang thai trên 32 tuần: chúng tôi từ chối vận chuyển.

7.5
Trẻ sơ sinh: Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển trẻ sơ sinh dưới 14 ngày tuổi. Chúng tôi có thể xem xét vận chuyển trẻ em như vậy khi có văn bản của bác sỹ xác nhận khả năng khởi hành của trẻ và giấy miễn trừ trách nhiệm do cha mẹ trẻ ký.
 
8. Hành lý
8.1 Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển hành lý hoặc vật phẩm trong hành lý sau đây:
a.    Vật phẩm không được đóng gói đúng quy cách (theo quy định ở mục 8.4 Hành lý ký gửi và 8.5 Hành lý xách tay) trong va ly hoặc trong vật chứa thích hợp khác để đảm bảo có thể vận chuyển an toàn với việc xử lý và độ cẩn trọng thông thường;
b.    Vật phẩm có thể gây nguy hại cho tàu bay hoặc người hoặc tài sản trên tàu bay, như các loại vật phẩm quy định trong Các quy định về Hàng hóa Nguy hiểm của tổ chức hàng không thế giới (ICAO) và Hiệp hội vận tải hàng không thế giới (IATA) và trong Điều lệ vận chuyển và Các điều khoản hợp đồng của chúng tôi;
b.    Vật phẩm bị cấm theo quy định của luật áp dụng, quy định hoặc lệnh của bất kỳ quốc gia nào nơi bay đến, bay đi và bay qua;
c.    Các vật phẩm theo nhận định của chúng tôi là không thích hợp cho việc vận chuyển do trọng lượng, hình dáng, kích thước hoặc tính chất của chúng;
d.    Vật phẩm dễ vỡ hoặc dễ hỏng;
e.    Động vật sống hoặc chết;
f.    Hài cốt; một số trường hợp có thể chấp nhận chuyên chở tro cốt dưới dạng hành lý ký gửi hoặc hành lý xách tay khi đáp ứng đúng quy cách vận chuyển: đựng trong bình hỏa táng và bỏ vào hộp, có thùng chứa chắc chắn, kín khí; phải có giấy chứng tử và kiểm dịch y tế.
g.    Các thực phẩm có mùi (như sầu riêng, mít, nước mắm, các loại mắm,…);
h.    Hải sản tươi sống hoặc đông lạnh hoặc các loại thịt: chúng tôi chỉ chấp thuận vận chuyển nếu chúng đã được đóng gói đúng quy cách. Chỉ những thùng xốp và/hoặc thùng giữ lạnh chứa đựng thực phẩm khô/không bị hư hỏng có thể được phép làm thủ tục, sau khi các cơ quan chức năng đã kiểm tra nội dung bên trong và quy cách đóng gói. Nếu Hành khách từ chối việc kiểm tra, thì chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển Hành lý;
i.    Chất nổ, khí gas dễ cháy hoặc không cháy (như bình xịt phun sơn, khí butan, gas nạp bật lửa), khí làm lạnh (như bình dưỡng khí dưới nước, nitơ lỏng), chất lỏng dễ cháy (như sơn, chất pha loãng, dung môi); chất rắn dễ cháy (như diêm, bật lửa); hợp chất oxy hữu cơ (như nhựa cây); chất độc, chất lây nhiễm (như virut, vi khuẩn); chất phóng xạ (như Ra-đi); chất ăn mòn (như axit, kiềm, thủy ngân, nhiệt kế), chất có từ tính, vật liệu oxy hóa (như chất tẩy trắng); và
j.    Vũ khí như súng các loại (như súng bắn hơi cay, súng bắn đạn nhựa, súng bắng laze, súng bắn đinh, súng bắn từ trường, súng bắn pháo hiệu,…), đạn dược, kiếm, dao, roi cao su, roi điện, gậy điện, gang tay điện, lựu đạn cay, ngạt, độc, gây mê, còng tay số 8 bằng kim loại, còng tay bằng dây nhựa và các vật phẩm tương tự có khả năng gây thương tích.

8.2 Hàng hóa có giá trị và dễ vỡ: Hành khách được khuyến cáo không để các vật phẩm này trong hành lý ký gửi. Nếu các vật phẩm này được để hành lý ký gửi, khách hàng sẽ chịu mọi rủi ro liên quan. Vật phẩm có giá trị/dễ vỡ như tiền, nữ trang, kim loại quý hiếm, đồ dùng bằng thủy tinh, thiết bị điện tử (máy vi tính, máy ảnh, máy quay phim, máy tính bảng…), giấy tờ có giá trị (hối phiếu, trái phiếu, chứng khoán, séc,…), giấy tờ tùy thân, giấy tờ cá nhân và các loại vật phẩm khác.

8.3
Quyền kiểm tra: Vì các lý do an toàn và an ninh, chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách và hành lý phải qua kiểm soát, soi chiếu bằng X-quang hoặc các hình thức soi chiếu khác. Chúng tôi có quyền kiểm tra vắng mặt hành lý của Quý khách, nếu không tìm được Quý khách, nhằm mục đích kiểm tra xem Quý khách có hoặc hành lý của Quý khách có chứa hàng hóa cấm hoặc không được chấp thuận hay không. Nếu Quý khách từ chối việc kiểm tra hoặc soi chiếu như vậy, chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển Quý khách và hành lý của Quý khách mà không hoàn trả lại cước vận chuyển và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm với Quý khách. Trong trường hợp việc kiểm tra, soi chiếu gây ra thương tích cho Quý khách hoặc tổn thất cho hành lý, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thương tích hoặc tổn thất đó, nếu không phải do lỗi hoặc sơ suất của chúng tôi.

8.4 Hành lý ký gửi: Sau khi hành lý được bàn giao cho chúng tôi để kiểm tra, chúng tôi sẽ bảo quản hành lý đó và phát hành một thẻ Hành lý cho mỗi kiện hành lý. Hành lý ký gửi phải có tên Quý khách hoặc các có nhận dạng cá nhân được gắn một cách an toàn trên đó. Hành lý ký gửi được vận chuyển trên cùng tàu bay với Quý khách, trừ khi chúng tôi quyết định vận chuyển hành lý đó trên chuyến bay khác do các lý do an toàn, an ninh hoặc khai thác. Nếu hành lý của Quý khách được vận chuyển trên chuyến bay sau, chúng tôi sẽ giao hành lý đó cho Quý khách trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi chuyến bay đó đến, Quý khách bắt buộc phải có mặt để làm thủ tục hải quan theo luật định.

8.5 Chúng tôi sẽ tính phí hành lý cho việc vận chuyển Hành lý ký gửi. Quý khách có thể mua  các gói hạn mức hành lý ký gửi tùy theo chính sách hiện hành của chúng tôi được công bố vào từng thời điểm. Hành khách ký gửi hành lý vượt quá hạn mức hành lý đã mua khi mua vé sẽ phải trả thêm phí trên từng kilôgam vượt hạn mức tại quầy thủ tục.  Quý khách có thể tham khảo Biểu Phí của chúng tôi để có thêm chi tiết về các mức cước phí. Phí hành lý không được hoàn lại và không được chuyển nhượng.

8.6
    Chúng tôi chỉ chấp nhận chuyên chở mức hành lý ký gửi có trọng lượng tối đa không vượt quá 40kg/hành khách, trong đó trong lượng mỗi kiện kiện hành lý  không vượt quá 32kg và kích thước không vượt quá 81cm chiều cao, 119cm chiều rộng và 119cm chiều sâu. Giới hạn trọng lượng này không áp dụng đối với các thiết bị hỗ trợ di chuyển.

8.7    Các dụng cụ thể thao có thể được vận chuyển trong khoang hàng sau khi được thanh toán phí quy định trong Biểu Phí với rủi ro do Quý khách tự chịu. Vì vậy, Quý khách nên mua bảo hiểm cần thiết cho các dụng cụ này.

8.8 Hành lý xách tay: Hành khách (ngoại trừ trẻ nhỏ) được phép mang 1(một) kiện hành lý xách tay lên tàu bay. Hành lý xách tay không được có kích thước vượt quá  56cm x 36cm x 23cm và trọng lượng không vượt quá 07 (bảy) kg. Hành lý như vậy phải vừa vào dưới chỗ ngồi trước mặt Quý khách hoặc vào ngăn hành lý trong khoang hành khách. Các kiện hành lý mà chúng tôi xác định là vượt quá trọng lượng hoặc có kích thước  vượt quy định sẽ không được phép mang lên tàu bay. Các nhạc cụ vượt quá kích thước hành lý xách tay nhưng có trọng lượng dưới 75kg có thể được phép mang lên khoang hành khách, nếu Quý khách mua thêm chỗ ngồi riêng cho dụng cụ đó và thanh toán cước vận chuyển thích hợp.
Nếu hành lý xách tay của quý khách không đáp ứng các quy định của chúng tôi hoặc các quy định an ninh và an toàn hàng không thì hành lý đó phải được ký gửi hoặc có thể bị từ chối vận chuyển.

8.9
Nhận lại hành lý: Quý khách sẽ nhận lại hành lý ngay khi hành lý được vận chuyển đến điểm đến. Nếu Quý khách không nhận hành lý trong khoảng thời gian hợp lý và chúng tôi phải lưu giữ hành lý, chúng tôi có thể tính phí lưu kho. Nếu Quý khách không nhận hành lý ký gửi của mình trong vòng  30 ngày chúng tôi sẽ có thể thanh lý hành lý đó mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Quý khách, đối với hành lý mau hỏng có thể được thanh lý trước thời hạn. Chỉ người có thẻ hành lý đã được cấp cho hành khách khi làm thủ tục ký gửi hành lý mới được quyền nhận hành lý. Nếu người nhận hành lý không xuất trình được thẻ hành lý, chúng tôi sẽ chỉ giao hành lý cho người đó, nếu người đó chứng minh được với chúng tôi về quyền với hành lý đó và nếu chúng tôi có yêu cầu thì người đó phải cung cấp đảm bảo thích hợp để bồi hoàn cho chúng tôi mọi mất mát, thiệt hại hoặc chi phí mà chúng tôi có thể phải chịu do việc bàn giao hành lý đó.

Điều lệ vận chuyển của Vietjet Air

Khuyến mại đặc biệt của ASM
 
Các hình thức mua vé máy bay giá rẻ :
1.
Đặt vé máy bay giá rẻ trực tiếp tại website
2.
Gọi điện cho văn phòng vé của Ánh Sao Mới:
Hà Nội: 0986 416 286/ 0936 042 333 - Các tỉnh khác:  0963 877 256
4.
Đặt vé tại văn phòng vé của Ánh Sao Mới:
Đặt vé máy bay giá rẻ - Địa chỉ công ty ASM

Đặt vé máy bay giá rẻ

Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 0963 877 256 Tel: 0963 877 256
Tel: 0936 042 333 Tel: 0936 042 333
Đặt vé 03
Đặt vé 04
 
Bamboo Airways mở 3 đường bay thẳng tới Côn Đảo - Bamboo Airways mo 3 duong bay thang toi Con Dao Bamboo Airways mở 3 đường bay thẳng tới Côn Đảo Bamboo Airways cho biết sẽ mở các đường bay thẳng giữa Côn Đảo và Hà Nội, Hải Phòng, Vinh (Nghệ An) từ ngày 29.9. (Đặt vé máy bay Hà Nội đi Côn Đảo - 0936 042 333) CHÀO THỨ 4 – BAY BAMBOO VÔ TƯ GIÁ 99K - CHAO THU 4 – BAY BAMBOO VO TU GIA 99K CHÀO THỨ 4 – BAY BAMBOO VÔ TƯ GIÁ 99K Thời gian bán: Thứ 4 hàng tuần – Thời gian bay: Từ 04/03/2020 đến 19/05/2020 và từ 07/09/2020 đến 24/10/2020. Vietjet khuyến mại 5 triệu vé giá 5000 đồng - Vietjet khuyen mai 5 trieu ve gia 5000 dong Vietjet khuyến mại 5 triệu vé giá 5000 đồng Chỉ từ 5,000 đồng/vé, Thời gian khuyến mãi: 12h -14h mỗi ngày - 28/12/2016 - 28/2/2017 Vietnam Airlines tung 1,6 triệu vé dịp Tết Nguyên đán - Vietnam Airlines tung 1,6 trieu ve dip Tet Nguyen dan Vietnam Airlines tung 1,6 triệu vé dịp Tết Nguyên đán Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo kế hoạch tăng chuyến bay, tăng tải cung ứng cho giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Đinh Dậu từ ngày 15/1 đến ngày 13/2/2017. Vietjet tung 1,5 triệu vé giá hấp dẫn đón tết Đinh Dậu 2017 - Vietjet tung 1,5 trieu ve gia hap dan don tet Dinh Dau 2017 Vietjet tung 1,5 triệu vé giá hấp dẫn đón tết Đinh Dậu 2017 Vietjet đã mở bán vé máy bay Tết Đinh Dậu 2017với 1,5 triệu vé giá hấp dẫn, áp dụng trên tất cả đường bay nội địa và quốc tế cho thời gian bay 10/01/2017 đến 12/02/2017. Vietjet khuyến mại giá vé chỉ 0 đồng từ 1-8/3 - Vietjet khuyen mai gia ve chi 0 dong tu 1-8/3 Vietjet khuyến mại giá vé chỉ 0 đồng từ 1-8/3 Thời gian khuyến mãi: 01/3 - 08/3/2016 (12h-14h mỗi ngày) - Giá chỉ từ 0đ/vé Jetstar Cuối tuần siêu khuyến mại giá chỉ từ 69.000đ! - Jetstar Cuoi tuan sieu khuyen mai gia chi tu 69.000d! Jetstar Cuối tuần siêu khuyến mại giá chỉ từ 69.000đ! Chương trình Cuối tuần, siêu khuyến mại bắt đầu từ 11:00 ngày Thứ Sáu và kết thúc vào 23:59 ngày Chủ nhật hàng tuần. Giấy Tờ Cần Thiết Khi Đi Máy Bay - Giay To Can Thiet Khi Di May Bay Giấy Tờ Cần Thiết Khi Đi Máy Bay Hành khách từ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong những giấy tờ được quy định dưới đây Dịch Vụ Trẻ Em Đi máy bay Một Mình - Dich Vu Tre Em Di may bay Mot Minh Dịch Vụ Trẻ Em Đi máy bay Một Mình Trẻ em đi một mình (UM): Là trẻ em trong độ tuổi từ 2 tuổi trở lên đến dưới 12 tuổi không cùng đi trên một chuyến bay với cha, mẹ/người giám hộ hoặc người được cha, mẹ/người giám hộ của trẻ em uỷ quyền.